Rulleskøyter og trening for vinteridrett

Rulleskøyter har vært i bruk i rundt et århundre, men ikke alle har vært kjent med denne formen for aktivitet før det dukket opp skøyter som passet bedre for det generelle publikum. Rulleskøyter man hadde i starten hadde en annen kvalitet på hjul og var designet uten den formen for støtte man har på dagens skøyter, og var dermed ikke trivielt å benytte uten en del trening, og derfor var ikke dette noe som ble benyttet av det generelle publikum i spesielt stor utstrekning.

Rulleskøyter med fire parallelle hjul fikk en popularitet på slutten av 1970-tallet og utover 1980-tallet da man fokuserte på denne typen skøyter i populærkulturen for oppvisning og dans. Det ble like vanlig med rulleskøytebaner som det var med baner for vanlig skøyter, spesielt i USA. Denne typen skøyter egner seg til en viss grad for personer innenfor kunstløp, men er en del forskjellige å benytte i forhold til kunstløpsskøyter.

Når derimot man kom med en ny type inline-skøyter med god støtte for ankler, så ble skøytene lettere å kontrollere og derfor ble det også lettere å lære å bruke dem for vanlige brukere. Denne typen skøyter utviklet stor popularitet på de lange boardwalkene på Californias kyst, og dermed også på filmer og tv. Da varte det ikke lenge før det var vanlig for vanlige brukere å forsøke seg på denne typen skøyter for trim eller fritidsaktivitet.

Det tok ikke lang tid før nordmenn oppdaget fordelene disse rulleskøytene hadde og før de ble en del av sommertreningene for forskjellige vintersportsgrener. Mange velger i dag denne typen treningsform fremfor vanlig løping eller sykling da man bruker flere muskler med denne typen trening.

Inline-skøyter med bedre støtte

Når inline-rulleskøyter kom på markedet på midten av 1980-tallet ble flere oppmerksomme på mulighetene disse brakte med seg. Ikke bare ga disse muligheter for idrettsutøvere for vintersport til å trene på en relevant måte også om sommeren, men i tillegg åpnet det muligheter for personer som ønsket å mosjonere eller rett og slett ha en annen type transportmiddel. Inline-skøyter tar mindre plass enn for eksempel rulleski, og er lettere å frakte med seg og også praktiske å bruke som transportmiddel for de som ønsker det.

Inline-skøyter med bedre støtte

Dette la grunnlaget for skøyteløpere som ønsket å trene om sommeren, og andre typer rulleskøyter dukket også opp som var tilpasset andre former for trening og aktivitet.

Nordic skating

I nordiske land er det vanlig at de fleste tar skia på beina i løpet av vintersesongen, og det er også mange som konkurrerer innen sporten. Vintersesongene er blitt ganske korte i mange deler av landet, og man trenger flere muligheter for å trene på best mulig måte utenfor skisesongen. Nordic skating er dukket opp som en treningsform for skiløpere. Rulleskøytene som benyttes til dette er spesielt tilpasset denne formen for trening. De som benytter seg av denne treningsformen benytter også staver med rulleskøytene, noe som er unikt innenfor Nordic skating.

Skøyteløperens trening om sommeren

Rulleskøyter og trening

Skøyteløpere sliter også med tilgang på passende treningsformer utenfor skøytesesongen, noe rulleskøyter har gitt dem en løsning for. Det har vært mulig å trene før man fikk den nye typen rulleskøyter på midten av 1980-tallet, men da med rulleskøyter som ikke var ideelle for treningen da rulleskøytene man da hadde ikke hadde samme typen hjul og design som rulleskøyter har i dag. Inline-skøyter gir skøyteløpere en god mulighet til å trene om sommeren, selv om noe teknikk kun kan innarbeides med riktig type utstyr.

Rulleskøytehockey

Inline rulleskøyter har også lagt grunnlaget for at hockey-spillere kunne benytte seg av skøyter utenfor sesongen slik at man får tilsvarende utfordringer med hockey i sommerhalvåret som man gjør på isen om vinteren. Det er også flere som kun spiller rulleskøyte-hockey.