Viktig med enkel tilgang til psykologihjelp

psykologihjelp

Hva skal til før noen kan oppsøke psykologihjelp? Og ikke minst hvordan skal man gå frem hvis man har et behov?  I Norge i dag har de fleste av oss ganske god kontroll på hvordan vi finner en lege, hvordan bytte fastlegen vår og våre rettigheter rundt fastlegesystemet. Alle har krav på og skal være registrert med en fastlege. Det er videre fastlegen vår som henviser oss til spesialister når vi trenger det. Vi har med andre ord et ganske velfungerende system som de aller fleste forstår seg på i dag.

Dette gjelder våre fysiske plager og eventuelle fysiske sykdommer. Derimot når vi beveger oss inn på psykiske plager og tilstander, er dessverre ikke alt like enkelt. For det første er det dessverre fremdeles et noe tabulagt emne for mange. Ingen har problem med å si til for eksempel naboen eller kollegaen, at de må rekke bussen på grunn av en lege time. Hvis man derimot dropper lunchen fordi man har fått ny time hos psykologen sin, er det slett ikke sikkert at mange ville sagt det høyt.

Psykiske plager påvirker vår fysiske helse

Alle vet jo at hvis man sliter med psykisk helse så går dette ut over alle deler av hverdagen vår. Det samme gjelder jo med for kroppen vår og vår generelle fysiske helse. Psykiske plager er ikke noe skummelt slik det kunne virke før i tiden. Fra gammel av hadde man uttrykk som «sinnsyk» eller «syk på sinnet». Disse uttrykkene henger igjen den dag i dag og mange forbinder psykisk helse med noe mer negativt enn fysisk helse.

Psykiske plager påvirker vår fysiske helse

Det er helt normalt og ekstremt vanlig å streve med psykiske plager i en eller flere perioder i livet. De aller fleste vil oppleve dette. Her er et eksempel på en ting som psykologihjelp kunne hjulpet med hvis tatt tak i tidlig.

Hvis man ligger våken gjennom hver eneste natt på grunn av tankekjør og bekymringer så vil man etter kort tid lide av sterk søvnmangel. Søvnmangel igjen gjør at man får dårlig matlyst eller overspiser, sterke humørsvingninger, fungerer generelt dårlig på alle plan i hverdagen. Tankekjør og sterke bekymringer kan derfor over tid føre til:

  • Sterk søvnmangel
  • Store humørsvingninger
  • Videreutvikles over tid til angst
  • Undervekt og/eller overvekt
  • Depresjons-lidelser
  • Mangel på overskudd til fysisk aktivitet

Alle er ikke like

I eksemplet beskrevet ovenfor så menes det jo selvfølgelig ikke at alle som bekymrer seg utvikler alt som ble listet opp. Det er det samme som med mennesker som får influensa. Noen blir syke i 4-5 dager, mens andre kan bli alvorlig syke og noen dør faktisk av dette hvert år. Det som det derimot burde fokuseres på er at terskelen for å oppsøke psykologihjelp, burde være den samme som for å oppsøke fastlege.

oppsøke psykologihjelp

Det burde være like enkelt og forståelig. Fysisk og psykisk helse er like viktig, om enn på litt forskjellige måter. I dag går man enten først til fastlege og deretter sender fastlege henvisning til psykolog. Da har man to trinn og dette tar tid. Deretter er det veldig ofte lang ventetid før man får time hos en psykolog i Oslo. Dette avhenger jo selvfølgelig av hvor i landet man bor. I byer som Oslo og for eksempel Trondheim vil det være kortere tid på grunn av tilgjengelige psykologer, enn steder som Senja og Bømlo.

Få hjelp raskt

I en ideell verden skulle man hatt både fastlege og fastpsykolog. Og man skulle hatt den samme tilgangen og rettigheten uansett hvor i landet man bor. Når det nå ikke er helt sånn samfunnet er per dags dato, kan det være nyttig å vite at man faktisk kan få hjelp raskt.

Man har flere private steder som leverer alle mulige former for psykologihjelp, terapi og samtaler. Noe kan dekkes av statlige ordninger også. I tillegg er det faktisk mulig å få hjelp over nett. Det er vel verdt å sjekke ut hva man kan få hjelp til og gjøre et forsøk. For de som arbeider i bedrifter som har bedriftshelsetjenester er også dette noe de kan hjelpe med. Bedriftshelsetjenesten skal være tilknyttet arbeidsstedet og kunne tilby psykologihjelp til de ansatte som har behov.

Trenger ikke være syk eller ha plager

Det kan også være nyttig å tilføye at mange oppsøker psykolog eller deltar i samtale og terapi som en forebyggende hjelp. Nygifte får også samtale i bryllupsgave for å være bedre rustet sammen i den nye hverdagen. Par med barn som skilles, anbefales på det sterkeste å gå i terapi for å bedre håndtere situasjonen for både sin egen del og spesielt barnas.