Mageplastikk forandrer hverdagen til mange

bukplastikk

Det er mange som har av ulike årsaker, fått gjennomført mageplastikk. For de som velger dette inngrepet vil forandringen i etterkant være enorm. Det som alle har til felles er at man plages både fysisk og psykisk av kroppens fremside, og hvordan magens form hindrer hverdagslige aktiviteter.

Dette er et kosmetisk inngrep som også går under navnene, bukplastikk og abdominoplastikk. Det som blir gjort under operasjonen, er at magen blir strammet opp på grunn av at hud og fett fjernes. Overflødig hud som henger ned foran magen, oppleves som ubehagelig og kan gi plager og tilstander som ofte er smertefulle.

Hva er vanlige årsaker til at mange foretar mageplastikk?

Har man vært overvektig og spesielt i tilfeller med stor overvekt, får man bivirkninger etter å ha kvittet seg med kiloene. Det er veldig vanlig etter stor vektnedgang å få overflødig hud rundt magen som henger ned. Når huden har vært strukket over lengre tid vil mye av hudens elastiske egenskaper reduseres.

Mange opplever mye overflødig hud etter svangerskap, og spesielt etter gjentatte graviditeter. Huden blir også mindre elastisk med alderen og et svangerskap kan komme til å påvirke en kvinne på 20 år annerledes enn en annen kvinne som er i 40 årene. Andre som kan ha behov for mageplastikk er de som har gjennomgått andre typer operasjoner på grunn av sykdommer eller operasjoner, og som trenger korrigeringskirurgi. Da kan det være hasteoperasjoner eller arrdannelser som har forårsaket at hudfolder henger ned, eller har skapt skjevhet i den overflødige huden på magen. Dette gir lignende effekt selv om huden ikke har vært strukket og mistet sin elastiske egenskap. Ved konsultasjon vil man sammen med kirurg finne beste måte å forbedre området ved hjelp av et eller flere inngrep i kombinasjon.

Ikke bare kosmetisk

For de som sliter med overflødig hud er den kosmetiske delen kun en av årsakene til at de ønsker å fjerne huden. Hudfoldene som legger seg over annen hud vil ofte gi personen ubehagelige plager, og faren for infeksjoner er til stede. Irritasjoner av gnisninger mellom huden og soppdannelse på grunn av at det lett oppstår fuktighet, er svært plagsomt og smertefullt.

Mageplastikk

En annen side er hvordan man føler seg. Etter et betydelig vekttap, vil denne overflødige huden skape en hindring for videre fremgang. Enkelte har såpass mye som henger ned at bevegelse i enkelte tilfeller kan være vanskeligere. At fysisk aktivitet hindres og oppleves vanskeligere på grunn av mengden hud. Det er også en psykisk påkjenning for mange siden det også ofte er synlig gjennom klær, og påvirker hva slags klesplagg man kan bruke.

Få en vurdering ved konsultasjon

Konsultasjonen er viktig av flere årsaker. Det er viktig at kirurgen gir en realistisk indikasjon av hva man kan forvente av inngrepet. Har man urealistiske forventninger vil kirurgen kunne forklare hva som kan gjøres ved hjelp av blant annet 3D datasimuleringer. Ved hjelp av denne teknikken vil man kunne se hvordan sluttresultatet vil bli.

Det er også viktig å få stilt alle spørsmål man måtte ha slik at man er godt forberedt. Dette gjelder både i forkant og post operativt. God kommunikasjon og riktig informasjon er viktig da alle operasjoner medfører visse risikoer.

Kilder: