Traumer og traumelidelser

traumer

Begrepet traumer refererer til en hendelse eller serie av hendelser som kan ha en alvorlig innvirkning på en persons mentale og fysiske helse.

Traumer kan være noe som en person opplever direkte, som en bilulykke eller en voldelig konfrontasjon, eller det kan være noe som en person har vært vitne til, som en naturkatastrofe eller en krig. Uansett hva årsaken er, kan traumer føre til en rekke symptomer og kan ha en langvarig innvirkning på en persons liv.

Symptomer på opplevd traume

Noen av de vanligste symptomene på traumer inkluderer angst, depresjon, søvnproblemer, mareritt, flashbacks, irritabilitet og sinne. Disse symptomene kan være svært alvorlige og kan påvirke en persons liv på mange måter. Noen mennesker kan for eksempel ha problemer med å konsentrere seg om arbeid eller skole, mens andre kan ha problemer med å bygge og opprettholde relasjoner.

Det er viktig å huske at traumer påvirker alle mennesker forskjellig, og det finnes ingen riktig eller gal måte å takle traumer på. Imidlertid er det noen ting som kan hjelpe. For eksempel kan det å snakke med en profesjonell terapeut eller psykolog, være en god måte å takle traumer på. En behandler kan hjelpe til med å identifisere og takle symptomene på traumer og kan gi verdifulle verktøy for å håndtere stress og angst.

Det er også viktig å ta vare på seg selv når man håndterer traumer. Dette kan bety å få nok søvn, spise sunt og trene regelmessig. Det kan også bety å finne støtte fra venner og familie. Å ha noen å snakke med og dele følelser med kan være en viktig del av helbredelsesprosessen.

Traumebehandling

Det finnes flere forskjellige typer behandlinger for traumer, hva som fungerer best vil variere fra person til person.

Kognitiv atferdsterapi

En av de mest effektive behandlingene for traumer er kognitiv atferdsterapi. Denne behandlingsmetoden fokuserer på å endre negative tanker og atferdsmønstre som kan føre til angst og depresjon. En terapeut som bruker kognitiv atferdsterapi vil jobbe med en pasienten for å identifisere negative tanker og erstatte dem med sunnere, mer positive tanker. Terapeuten vil også jobbe med å endre negative atferdsmønstre og utvikle sunne mestringsstrategier.

EMDR- behandling

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) er en behandlingsmetode som brukes for å behandle traumer og andre psykiske lidelser. EMDR ble utviklet i 1987 av psykologen Francine Shapiro, og har siden blitt en populær behandlingsmetode for en rekke psykiske lidelser.

EMDR-terapi er basert på teorien om at traumer og andre negative opplevelser kan føre til at informasjonen blir lagret på en unormal måte i hjernen. Dette kan igjen føre til at pasienten opplever følelsesmessige og psykologiske symptomer, som angst, depresjon og posttraumatisk stresslidelse (PTSD). EMDR-terapien fokuserer på å hjelpe pasienten med å bearbeide den unormale informasjonen og integrere den på en sunn måte i hjernen.

EMDR innhenter flere elementer fra ulike behandlingsmetoder, blant annet kognitiv terapi og avslapningsøvelser. En avgjørende del av denne behandlingsmetoden handler om å bruke ulike former for hjernestimulering som blinkende lys, lyder eller berøring. Dette skal stimulere hjernen på en slik måte at naturlige prosesser for bearbeidelse blir aktivert.

Målet med behandlingen er å redusere graden av overveldende stress, slik at man kan forholde seg til minner uten å bli overveldet av følelser eller symptomer. En del av behandlingen kan gjennomføres ved at pasienten fokuserer på traumet og følger en gitt bevegelse med øynene.

Her vil behandleren bistå pasienten med å fokusere på positive tanker og følelser. Dette kan hjelpe pasienten med å integrere den negative informasjonen på en sunn måte i hjernen og redusere følelsesmessige og psykologiske symptomer. EMDR-terapi kan være en effektiv behandling for en rekke psykiske lidelser, inkludert PTSD, angst, depresjon og traumer.

Alternativ behandling

Noen velger også å prøve ut alternative behandlingsmetoder, slik som yoga, meditasjon eller akupunktur. Dette kan ha en positiv innvirkning på håndtering av traumer. Disse behandlingene kan hjelpe en person med å slappe av og redusere stress, og kan gi en følelse av velvære som kan være viktig for prosessen mot bedring.

Det er ikke anbefalt å bruke denne typen egenbehandling dersom man sliter med alvorlige psykiske lidelser. Da vil profesjonell hjelp hos kyndig fagpersonell være den tryggeste og beste hjelpen.

Lang og belastende prosess

Uansett hvilken type behandling en person velger, er det viktig å huske at det å takle traumer kan være en langvarig prosess. Det kan ta tid å finne den rette behandlingen og det er ikke uvanlig at det tar tid å jobbe seg gjennom traumet. Det er viktig å være tålmodig og å ta vare på seg selv mens man arbeider med å takle traumer.

Taushetsplikt

Dersom man velger å gå til behandling hos en psykolog, kan man være 100% sikker på at den informasjonen som deles i behandlingsrommet, ikke kommer på avveie. Alle psykologer, og annet helsepersonell, er underlagt en taushetsplikt. Den innebærer at psykologen får store konsekvenser som innebærer rettslige tiltak, dersom informasjon blir delt med uvedkommende.

Kilde: https://www.iopt.no/boker/traumer-frykt-og-kjaerlighet/