Tag Archive: Traumebehandling

traumer

Traumer og traumelidelser

Begrepet traumer refererer til en hendelse eller serie av hendelser som kan ha en alvorlig innvirkning på en persons mentale og fysiske helse. Traumer kan være noe som en person opplever direkte, som en bilulykke eller en voldelig konfrontasjon, eller det kan være noe som en person har vært vitne til, som en naturkatastrofe eller en krig. Uansett hva årsaken er, kan traumer føre til…

Helse og skjønnhet