Hva kan et regnskapsbyrå hjelpe din bedrift med?

Regnskapsbyrå

Det er mange fordeler for en bedrift å benytte et regnskapsbyrå til føring av regnskapet og annen rådgivning. Man har forskjellige muligheter for hvordan man velger et regnskapsbyrå. Man kan benytte regnskapsbyrået til å føre hele regnskapet, eller man kan benytte nettbaserte produkter tilbudt av et regnskapsbyrå for å føre regnskapet selv. Uansett har man tilgang på rådgivning. Deler av denne rådgivningen kan være inkludert i avtalen man har med regnskapsbyrået, eller man kan velge å betale time for time i forhold til hvor mye man benytter regnskapsbyrået. Hvilken avtale man har med regnskapsbyrået avhenger av hvilken kunnskap bedriften selv har i forbindelse med regnskapsføringen eller regnskapsrelaterte problemstillinger.

Regler rundt regnskapsføring er i stadig endring. Programvare regnskapsbyråene benytter kan være nødt til å oppgraderes et stort antall ganger hvert år for å få med endringer i regler for regnskapsføringen, og det er derfor en fordel å ha tilgang på kompetanse innen regnskap for å sikre at man leverer i henhold til alle gjeldende lover og regler som gjelder for din type bedrift til en hver tid.

Vanlige temaer som bedrifter ønsker tilgang på tolkning av reglement i forhold til, kan være reiseregninger og utlegg. Dette er temaer de fleste ansatte i en bedrift må forholde seg til. Om man har egen regnskapskompetanse i bedriften, så kan det likevel være nyttig å kunne benytte et regnskapsbyrå for å avklare usikkerheter rundt forskjellige temaer. Ansatte i et regnskapsbyrå har ofte bedre anledning til å holde seg oppdatert på regler som er gjeldende rundt regnskap enn det bedriftsansatte har da kursing for å holde seg oppdatert kan være kostbart.

Reiseregninger og utlegg

De fleste ansatte i en bedrift må forholde seg til reiseregninger og utlegg. Her er det mange regler om hva som skal føres på hvilke steder, og for de ansatte, er det håpløst å holde seg oppdatert på hvilke regler som gjelder. Regnskapsansvarlige i en bedrift har større anledning til å holde seg oppdatert da de ofte har et budsjett innen bedriften for å oppdatere seg på reglement og tolkning av regler. Men isolert i en bedrift som ofte har de samme problemstillingene hvert år, så er det ikke alltid lett å få med seg endringer som kan være relevante og som er annerledes enn slik man tolket dem tidligere år. Regnskapsbyrået har flere kunder og kommer dermed oftere ut for en større bredde av problemstillinger, og må derfor holde seg oppdatert på et generelt utvalg av regler. De har i tillegg en plikt til å holde seg oppdatert på endringer, og det vil derfor være en uunnværlig fordel å ha tilgang på rådgivning fra en regnskapsfører i Oslo og Bergen.

Reiseregninger og utlegg

Spørsmål om reglement

Det er mange generelle regler som gjelder alle bedrifter som er i stadig endring. Regler i forbindelse med utlegg og reiseregninger er en ting, men man må også forholde seg til endringer i reglement på hvilke fordeler for ansatte som er skattefrie og hvilke som er fradragsberettigede. Rundt lønn, forskudd og feriepenger har man mange problemstillinger som ikke er enkelt å avklare uten hjelp fra et regnskapsbyrå. Hvis man har en noe mer kompleks bedrift som har konsulenter i utlandet over lang tid, så blir skattereglene såpass kompliserte at det ikke er lurt å vurdere reglene selv, med mindre man har inngående kompetanse på internasjonale skatteregler. Flere regnskapsansvarlige har opplevd at det kan være vanskelig å finne ut av denne typen regler. Men med et regnskapsbyrå på din side, så kan de følge opp problemstillingen på korrekt måte og avklare det overfor de rette myndigheter.

Selvangivelse for selvstendig næringsdrivende

Selvstendige næringsdrivende kan ha stor fordel av å benytte et regnskapsbyrå. Alle har ikke like omfattende kunnskap angående regnskapsføring, og da kan de være viktig å ha tilgang på rådgivning. Når tiden er inne for å føre selvangivelsen, så er det nyttig å ha tilgang på et regnskapsbyrå som kan sikre at du fører selvangivelsen riktig.